RetroFit

Een oudere machine ‘slim’ maken

Retrofit is een term die staat voor vervangen van iets door iets nieuws.
Vaak is dit een onderwerp wat speelt in de machinebouw, mechanische is de machine nog in goede staat maar de elektrische componenten zijn verouderd of niet meer leverbaar.

Caldora onderscheid verschillende fases waarin een machine zich kan bevinden.
Deze fases geven aan wat de urgentie is van een retrofit actie.

Fase 1:
Machine is nog in bedrijf en maximaal 10 jaar oud en alle componenten zijn nog verkrijgbaar.
Fase 2:
Machine is nog in bedrijf en tussen 10 jaar en 15 jaar oud en sommige componenten zijn lastig of niet meer verkrijgbaar.
Fase 3:
Machine is nog in bedrijf en ouder dan 15 jaar en veel componenten lastig of niet meer verkrijgbaar.
Fase 4:
Machine is niet in bedrijf en ouder dan 15 jaar en veel componenten lastig of niet meer verkrijgbaar.

Indien een machine zich in fase 4 bevindt en de documentatie is niet in orde, zal vaak de machine opnieuw ge-engineerd moeten worden wat aanzienlijke tijd inneemt en hiermee samenhangende kosten.

Predictive maintenance
Door predictive maintenance toe te passen op cruciale plekken kan hogere beschikbaarheid tegen lagere onderhoudskosten worden gerealiseerd. 

Voorspellend onderhoud door Automated Machine Learning
Wat wij willen en kunnen bereiken met Retrofit:
– Efficiëntere machines met meer of een kwalitatief hogere output;
– Minder stilstand;
– Een nieuw verdienmodel waarbij ik de output van mijn machine als een dienst aanbied.

Neem contact met ons op voor een afspraak zodat we een vrijblijvende inventarisatie kunnen doen.