Extra handen

Naast het aannemen van projecten voert Caldora ook outsourcing- en service opdrachten uit.

Wij zijn leverancier van een groot aantal bedrijven zoals: Dacon ECP, MD Square, Orange Oil, IHC, en vele anderen.

Een aantal van onze medewerkers wordt regelmatig ingezet voor de inbedrijfstelling van complexe installaties over de hele wereld.

Caldora heeft experts beschikbaar op de volgende terreinen:

Software Controls

Caldora is voornamelijk gespecialiseerd in (soft-) PLC besturingsoplossingen. Hieronder vallen o.a. het aansturen van machines en assemblagelijnen, kunstwerken, transportinstallaties, koeling- en procescontrole-applicaties. Caldora realiseert complexe besturingen, zoals baggerinstallaties, brug- en sluisinstallaties, proceswaterzuiveringsinstallaties, sorteerinstallaties in de slachtindustrie, logistieke magazijninstallaties, kraanbesturingen.

Software Visualisatie

De SCADA discipline houdt zich voornamelijk bezig met de realisatie van SCADA-oplossingen. Er wordt gebruik gemaakt van het  meest geschikte standaard SCADA-softwarepakket om de bediening en visualisatie van machines (MMI), productielijnen, procesbesturingen (S88), logistieke systemen, verslagleggingssystemen e.d. te optimaliseren.

IT

Caldora is ook gespecialiseerd in Informatie Technologie. Binnen deze discipline houden wij ons onder andere bezig met het ontwikkelen van Relationele Database Management Systemen (SQL) en de bouw van Database Client/Server applicaties voor o.a. proces, productie en logistieke omgevingen in MS SQL en MySQL. Eveneens wordt door Caldora het bouwen van applicaties verzorgd met o.a. Visual Basic, C/C++/C#, alsmede integratie van applicaties via OPC, ActiveX en DLL-technieken. Ook (database) koppelingen naar SCADA- en Controls-systemen worden binnen IT gerealiseerd. Een ander item van de IT is de logistieke automatisering. Dit wordt gerealiseerd d.m.v. barcode- scanners en accesspoints. Deze zijn via ethernet aan een server met een database gekoppeld.

Testen & Inbedrijfstelling

Naast het testen en inbedrijfstelling van onze eigen software wordt er ook regelmatig door onze relaties een beroep op ons gedaan voor het testen en inbedrijfstelling van door klanten of derden ontwikkelde software. Dit gebeurt dan voornamelijk in het buitenland.

Service & Nazorg

De discipline “service en nazorg” is een zeer belangrijke toegevoegde waarde. Deze dienst heeft als uitdaging om bij calamiteiten de juiste man zo snel mogelijk op de juiste plaats te hebben. De diensten die in dit kader geleverd kunnen worden, omvatten alle disciplines van Caldora op zowel preventieve als correctieve basis. Hiertoe heeft Caldora een 24-uur bereikbaarheid via een professionele meldkamer.

More Services

Neem contact met ons op    Hulsbergstraat 30, 5045 BE Tilburg, Nederland

    Hulsbergstraat 30, 5045 BE Tilburg, Nederland      Contact Us